Kto może zostać geodetą powiatowym? O pracy geodety słów kilka

budowa wieżowca

Zawód geodety jest intratnym zajęciem i jednocześnie niezwykle odpowiedzialnym stanowiskiem. Nie każdy może zostać geodetą. Zawód ten wymaga ukończenia odpowiednich studiów, zdania kursów specjalistycznych, a także egzaminów weryfikowanych przez Komisję Kwalifikacyjną do spraw Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Geodeci mogą specjalizować się w swojej pracy w wąskiej dziedzinie jego profesji lub poszerzać swoje kwalifikacje w różnych kierunkach związanych z tym zawodem. Część z nich pracuje w urzędach państwowych inni w prywatnych przedsiębiorstwach, a jeszcze inni zakładają własne firmy, tak jak geodeta Agnieszka Bobek. Jak rzecz wygląda w przypadku pracy urzędowej?

Kto może zostać geodetą powiatowym?

Decydują o tym standardy prawne. Zostały one wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać geodeci powiatowi. I tak dowiadujemy się, że geodetą powiatowym może być osoba, która spełnia wymienione wymagania:

  • korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
  • posiada:
    * dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
    * uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 zakresy uprawnień zawodowych pkt 1 i 2 ustawy,
    * dwuletni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.

To oczywiście duży skrót ustawy. Geodeta powiatowy, który profesjonalnie świadczy usługi geodezyjne, jest poszukiwanym specjalistą. Decydują o tym wieloletnie przygotowanie i udokumentowane umiejętności.

 

Dodaj komentarz