Kiedy laboratorium jest akredytowane?

urządzenie

Większość osób akredytację kojarzy wyłącznie z pracą dziennikarzy, którzy aby móc relacjonować niektóre wydarzenia (czy to polityczne, czy to sportowe) muszą wcześniej uzyskać odpowiednią akredytację upoważniającą ich do udziału w tych imprezach. Co ciekawe, akredytacja może również dotyczyć instytucji jaką jest laboratorium środowiskowe.

Co to jest akredytacja i kiedy laboratorium staje się akredytowane?

Laboratorium badawcze staje się akredytowane w momencie otrzymania akredytacji nadawanej mu przez podmiot zewnętrzny. W polskim przypadku jest to najczęściej Polskie Centrum Akredytacji. Akredytacja polega na uznaniu prawa i kompetencji danego podmiotu do przeprowadzania określonych działań w ramach wykazanych norm. Otrzymanie akredytacji jest poświadczeniem przez stronę trzecią wysokich standardów utrzymywanych przez dane laboratorium. Zaświadczeniem o otrzymaniu akredytacji jest posiadanie specjalnego certyfikatu jaki wydaje Polskie Centrum Akredytacji. Akredytacja umożliwia wykonywanie czynności określonych przez Prawo Ochrony Środowiska, w zakresie przepisów prawnych, które zastosowanie mają w przypadku jednostek akredytowanych. Takim Laboratorium akredytowanym jest na przykład Laboratorium SMC Kraków.

Kiedy prawo obliguje do korzystania z usług laboratoriów akredytowanych?

Przepisy polskiego prawa dokładnie określają, kiedy należy skorzystać z usług laboratoriów akredytowanych. Informacje na ten temat szczegółowo zostały zawarte w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w art. 147a. Określa on jasno, że przedsiębiorcy oraz inne podmioty prowadzące instalację, powinni w zakresie badań, do których są zobligowani korzystać z usług laboratoriów akredytowanych.

Dodaj komentarz