Czym jest audyt energetyczny?

dom

Audyt energetyczny to zespół działań, pozwalający na określenie profilu zużycia energii w danym budynku i przeanalizowania uzyskanych wyników pod kątem sprawności i prawidłowego funkcjonowania sieci energetycznej. Audyt wykonują firmy,

Informacje, które pozyskujemy w ramach audytu energetycznego

1. Inwentaryzacja wszystkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w obrębie budynku a także przeanalizowanie ich wpływu na ogólne zużycie energii elektrycznej.

2. Sugestie w jaki sposób usprawnić działanie sieci energetycznej w budynku w ten sposób, by zużycie energii było w jego obrębie jeszcze niższe.

3. Analiza charakterystyki cieplnej budynku – informacja ta ma ogromne znaczenie w kontekście ogrzewania wnętrza domu energią elektryczną. Dzięki tej informacji możemy się dowiedzieć, jak wpłynąć na zmniejszenie zużycia prądu w domu.

4. Wskazanie metod oszczędzania energii, najbardziej korzystnych z punktu widzenia konkretnego budynku i jego właściwości budowlano – energetycznych.

Choć audyt energetyczny jest procedurą dość skomplikowaną i czasochłonną (wymaga bardzo zaawansowanych obliczeń i analiz) to jednak w dalszej perspektywie przynosi on wymierne korzyści ekonomiczne.

Skutki audytu energetycznego

Audyt energetyczny nie ma formy dokumentu o charakterze nakazowym. Niemniej jest to forma sugestii, która ma zachęcić właściciela badanej nieruchomości do wykonania odpowiednich inwestycji, zaleconych w audycie. Dzięki tym inwestycjom następny audyt powinien już wykazać znaczną poprawę, jeśli chodzi o ogólną wydajność systemu energetycznego budynku. Za wykonanie audytu odpowiedzialny jest audytor http://www.ceb.com.pl/

Dodaj komentarz